Reklama
Reklama
Strona główna Księga HACCP
Księga HACCP

Świadectwo Zdrowia Wyrobu gotowego

Wyroby: paniery zewnętrzne, paniery wewnętrzne, panier mokry, panier obsuszający, bułka tarta.

Produkowane przez Spółdzielnię Produkcji Spożywczej "TOSTA" spełniają wymogi Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku "O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" (Dz.U.Nr 63 z 2001 r poz. 634) i jest zgodny z wymogami:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowie z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie dozwolonych substancji dodztkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, (Dz.U. Nr 94 z 2004 r poz.933)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancji dodatkowych. (Dz.U. Nr 37 z 2003 r poz. 326)

Wyżej wymienione produkty:

  • są dopuszczone bez ograniczeń do obrotu zgodnie ze wskazanym opakowaniem i składem,
  • są zgodne z europejskim prawem żywieniowym,
  • są przeznaczone do użycia jako składnik w przemysłowym procesie produkcyjnym żywności,
  • są wolne od modyfikacji genetycznej,
  • nie były utrwalane przy zastosowaniu technik z materiałami promieniotwórczymi.

Kontakt:

Pełnomocnik ds.Systemu Zarządzania Jakością
Małgorzata Stala
tel. +48 52 3731231 wew. 341